Over Auditpedia

Uit Auditpedia
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 17 dec 2020 om 10:25 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Over Auditpedia}}')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat is Auditpedia?

Auditpedia is een kennisplatform in wording en heeft tot doel relevante kennis over (de maatschappelijke) rol van de accountant op een aantrekkelijke manier te ontsluiten. Het platform wordt zo ingericht en gevuld dat het studenten helpt om vanuit overzicht meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het vak van accountant, vroeger, nu en in de toekomst. Op langere termijn zal Auditpedia ook geschikt zijn als informatiebron voor andere geïnteresseerden.

Project

Auditpedia is een onderwijsinnovatie project (gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs) waarmee we mei 2020 vanuit Hogeschool Utrecht zijn gestart. Accountancystudenten gaan zelf (onder leiding en met behulp van hun docenten) bijdragen aan Auditpedia. Zo bouwen studenten samen aan fundamenten onder het vak dat zij uiteindelijk gaan uitoefenen. Auditpedia richt zich nadrukkelijk op alle accountancystudenten in Nederland, op HBO en universitair niveau. De Hogeschool Utrecht heeft dan ook formeel toestemming gegeven alle eigendomsrechten over te dragen aan de op te richten Stichting Auditpedia. Alle kennis die gedeeld wordt via Auditpedia valt onder open access.
https://www.openaccess.nl/nl/wat-is-open-access en Creative Commons licentie.

Onafhankelijk controleur

Het logo van Auditpedia bevat een vergrootglas. Het staat symbool voor de functie van het platform, namelijk goede informatie vinden, leveren en/of verifiëren. En het vergrootglas symboliseert ook de taak die de auditor vervult als onafhankelijk controleur.

Portalen en artikelen

De hoofdonderwerpen op Auditpedia heten ‘portalen’. Het idee achter de portalen is dat alle mogelijke onderwerpen op het gebied van accountantscontrole en de betekenis ervan in de maatschappij, in principe als artikel onder een van deze portalen kunnen worden ondergebracht. Het is heel eenvoudig om zelf artikelen aan te maken en, indien nodig, de (sub)portalen verder uit te breiden. Het schrijven van de artikelen gebeurt met een gebruiksvriendelijke invoermodule (‘what you see is what you get’).

Vele handen maken licht werk!

Auditpedia is een omvangrijk en kansrijk project waarbij we veel hulp nodig hebben om het platform goed op de rails te krijgen. Het adagium is: vele handen maken licht werk! Dat geldt zeker in de beginfase. Als er eenmaal voldoende kritische massa is ontwikkeld, blijft hulp gewenst om het platform toekomstbestendig te houden.

Bijdragen aan Auditpedia

1. Rol: Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn mensen die in staat zijn vanuit overzicht een hoofdonderwerp goed te ontsluiten door de belangrijkste informatie en bronnen uiteen te zetten.

De hoofdonderwerpen op Auditpedia heten ‘portalen’. Het idee achter de portalen is dat alle mogelijke onderwerpen op het gebied van accountantscontrole en de betekenis ervan in de maatschappij, in principe als artikel onder een van deze portalen kunnen worden ondergebracht. Het is heel eenvoudig om zelf artikelen aan te maken en, indien nodig, de (sub)portalen verder uit te breiden. Het schrijven van de artikelen gebeurt met een gebruiksvriendelijke invoermodule (‘what you see is what you get’).

Taak: Overzicht geven op portaalniveau en een aantal eerste, goed uitgewerkte voorbeelden van wat de bedoeling is.
Door:

a) Goed geschreven inleidingen op niveau van portaal (hoofdonderwerpen) die overzicht bieden van onderwerpen, met daarbij relevante links en bronnen.

b) Aantal goed geschreven uitwerkingen van artikelen/lemma’s (deelonderwerpen).

c) Activeren netwerk van potentiele auteurs op specifieke (deel)onderwerpen.

2. Rol: Auteurs

Het is natuurlijk voor studenten heel motiverend om al het nodige aan goed geschreven informatie te vinden op Auditpedia. Daarvoor zoeken we auteurs die het leuk vinden bepaalde onderwerpen goed uit te werken voor nieuwsgierige studenten. Wanneer duidelijk is wat we beogen met Auditpedia via deze eerste goede voorbeelden, kunnen we de medewerkerspool met ‘contributors’ of in goed Nederlands, auteurs, uitbreiden.

Taak: bijdragen aan Auditpedia op artikelniveau en voldoende kritische massa opbouwen.

a) Goed geschreven artikelen (inspiratie voorbeeldteksten en ook bij Wikipedia zelf natuurlijk).

b) Goede verwijzingen maken aan de hand van tags.

3. Rol: Redactielid Auditpedia

Om ervoor te zorgen dat er in de eerste fase en de uitbreiding het niveau wordt behaald zoals beoogd, richten we een redactieraad op. Zij zullen zich bezighouden met hoe we de ‘contributors’ kunnen helpen bij het schrijven van goede teksten. Ook checken ze de teksten op leesbaarheid. Ook hier zoeken we leden die dit op zich willen nemen.

Taak: Monitoren kwaliteit van de inhoudelijke bijdragen.

4. Rol: Docent/onderwijsontwikkelaar

Auditpedia is een vehikel om te komen tot onderwijsontwikkeling op de nu nog wat abstract geformuleerde CEA-stream ‘maatschappelijke rol’. De mogelijkheid bestaat om van januari tot en met juli 2021 aan te haken bij een groep docenten die gaan nadenken over hoe Auditpedia onderdeel kan uitmaken van hun onderwijs aan accountancystudenten. Hierbij kun je denken aan: lemma’s vullen over een specifieke onderwerpen met bronnen, samenvatten van artikelen, artikelen verzamelen en uploaden, fact checking tot en met het maken van een journal met een lesgroep of over instituten heen. Ook is het zinvol om na te denken hoe papers en scripties kunnen gaan bijdragen, zodat noeste arbeid en denkwerk een plek krijgen in het kennisplatform over accountantscontrole. Dat moet allemaal nog worden uitgedacht en uitgeprobeerd. Een deel van de geplande experimenten op het gebied

Taak: Op gang brengen onderwijsontwikkeling rondom Auditpedia

5. Rol: Bestuurslid Stichting Auditpedia

Het project Audtipedia wordt vanuit Comenius gefinancierd tot mei 2022. Ondertussen moeten we ook nadenken over bestendiging van het kennisplatform. Daartoe gaan we over tot de oprichting van de Stichting Auditpedia. Daarvoor zoeken we bestuursleden. Een belangrijk onderdeel van het werk van deze bestuursleden is het zorgdragen voor een bestendige toekomst, verdere financiering zodat de features van het platform verder kunnen worden uitgebreid. Er kan ontzettend veel en we ontwikkelen eerst maar een klein deel van die mogelijkheden.
Een voorbeeld: docenten kunnen in een afgeschermd deel samenwerken op bepaalde inhoudelijke thema’s (over instituten heen) en ook kun je, als je bent aangemeld op Auditpedia, een eigen profiel en bibliotheek aanleggen.

Taak: Bestendiging Auditpedia voor de toekomst

Financiering

Het NRO heeft namens het Ministerie van Onderwijs aan het projectplan Auditpedia een Comenius Senior Fellow Beurs toegekend van 100.000 euro waarmee we meerdere docenten tijd kunnen geven onderwijsvormen te ontwikkelen die aansluiten op de doelen van Auditpedia.
Het Accountantsfonds co-financiert de ontwikkeling van het platform.
Het Future Finance fonds heeft aangeboden de kosten voor de oprichting van de Stichting Auditpedia te financieren.
Met al deze middelen zijn we er nog niet, maar we kunnen wel een heel goede start maken.

Podcast en column

Meer achtergrond over waarom Auditpedia kun je beluisteren in de podcast die de NBA opnam met Margreeth Kloppenburg:
https://vitamine-a-de-podcast-voor-accountants-ed694db5.simplecast.com/episodes/vitamine-a-9-de-podcast-voor-accountants-auditpedia-de-wikipedia-voor-accountants-metmargreeth-kloppenburg
Of lees deze column:
https://www.accountant.nl/discussie/columns/2020/4/met-een-krul-van-de-minister/


Neem contact met ons op voor meer informatie:
Margreeth.Kloppenburg@Hu.nl