Auditpedia: bijdragen op niveau

Uit Auditpedia
Bijdragen
Ga naar:navigatie, zoeken

Uitgangspunten

Auditpedia is een kennisplatform in wording met elementen van een encyclopedie; speciaal gericht op (aankomende) accountants en hun rol in onze maatschappij.

Belangrijke uitgangspunten van Auditpedia zijn dat bij alles wat je schrijft, je het belang van de gebruiker van het platform, de (aankomende) accountant en de maatschappelijke relevantie van het vak van accountant, vooropstelt. En dat je bijdraagt aan een zo objectief mogelijk, en aantrekkelijk geschreven inhoud. De kracht van Auditpedia is het open access karakter en willen delen van kennis.

Om artikelen te kunnen uploaden is het noodzakelijk om je te registreren als auteur en/of administrator. Je krijgt vervolgens toegang. Vanaf dat moment kun je bijdragen. De tutorials helpen je daarbij.Regels voor bijdragen aan Auditpedia

  • Schrijf vanuit een neutraal standpunt.
  • Schrijf encyclopedisch. Een artikel moet als zelfstandig stukje te lezen zijn. Het is voor de lezer fijn als je in tekst een logische lijn aanbrengt van a naar b in plaats van een losse lijst met bronnen.
  • Schrijf in het Nederlands. Je mag natuurlijk prima verwijzen naar Engelstalige artikelen/bronnen. Je helpt een ander een Engelstalig artikel beter te begrijpen als je er een goede Nederlandstalige samenvatting bij schrijft.
  • Creëer je eigen werk. Pleeg geen plagiaat. Het werk van een ander gebruiken in de vorm van kopieën kan alleen met expliciete toestemming van de auteur of als het als openbare bron elders gepubliceerd is. Dan ook de vindplaats opnemen.
  • Wat je bijdraagt aan Auditpedia, valt onder de Creative Commons licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  • Wees zeer zorgvuldig en behoedzaam bij het gebruiken van namen bij het bespreken van casuïstiek. Het gaat niet om de mensen, maar om wat er is gebeurd en hoe (aankomende) accountants kunnen leren van het verleden.
  • Je hoeft niet volledig te zijn. Het gaat om goed geschreven inleidingen. Je kunt binnen je tekst concepten/begrippen identificeren die een ander kan uitwerken. Zie hiervoor ook de tutorials.
  • Laat je niet weerhouden door deze vereisten. Ga schrijven en sta open voor aanpassingen van anderen. Als eenieder het doel van Auditpedia voor ogen houdt, kan het alleen maar beter worden.Bovenstaande adviezen vind je ook terug op Wikipedia. Sowieso is dat een goed voorbeeld om te volgen.

Licentie Creative Commons 4.0

Tenzij anders vermeld wordt al het materiaal op Auditpedia beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Licentie te vinden via http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wanneer je een eigen bijdrage levert op deze website (teksten, afbeeldingen, geluidsmaterialen, ideeën, concepten) dien je er rekening mee te houden dat bovenstaande licentie van toepassing is.

Voor zover nodig dien je, alvorens je een bijdrage levert van bestaand materiaal, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van dat materiaal. Auditpedia zelf is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. van Auditpedia.nl is.

Indien je van mening bent dat van bepaalde werken jouw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kun je dit melden aan margreeth.kloppenburg@hu.nl

Indien je twijfelt of jouw gebruik al dan niet in strijd is met deze voorwaarden, mail je vraag dan naar margreeth.kloppenburg@hu.nlAansprakelijkheid

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.