NBA Young Profs

Uit Auditpedia
Article/Young Profs
Ga naar:navigatie, zoeken

NBA Young Profs

De commissie NBA Young Profs is in 2006 opgericht om de kloof tussen jonge accountants en het beroep te dichten. De commissie heeft een 7 koppig bestuur, waarin verschillende soorten jonge accountants (i.o.) zitten. Een belangrijk doel is het behartigen van de belangen van alle ruim 7500 Young Profs. Dit doen zij onder andere door het uitvoeren van onderzoek, in gesprek gaan met de achterban en stakeholders, maar ook door het NBA bestuur te adviseren.

Wie zijn de NBA Young Profs?

NBA Young Profs
NBA Young Profs

De NBA Young Profs vormen een platform van actieve young professionals, die graag een inhoudelijke bijdrage wilen leveren aan en invloed willen uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Dit doen zij door onder meer te reageren op artikelen en consultaties, het medevormgeven van een gezamenlijke visie, het schrijven van blogs en het brainstormen over inhoudelijke events. De NBA Young Profs laten het geluid van de jonge generatie accountants horen en daartoe delen zij ervaringen met elkaar, uiten hun mening en dragen bij aan de ontwikkeling van de opleiding en het beroep accountant.[1]

Wanneer ben je een NBA Young Prof?

Je bent automatisch een NBA Young Prof als je aan één van deze vier voorwaarden voldoet:

 • Je bent bezig met de Praktijkopleiding
 • Je hebt een erkende opleiding tot accountant met succes voltooid, maar je staat nog niet ingeschreven in het register
 • Je staat maximaal vijf jaar ingeschreven in het register
 • Je staat langer dan vijf jaar ingeschreven in het register, maar je bent jonger dan 35 jaar.

De NBA heeft als doel om de belangen van alle accountants (en accountants in opleiding) te behartigen, waaronder ook de belangen van de NBA Young Profs. Om die reden is de commissie NBA Young Profs ontwikkeld. Deze commissie heeft een bestuur die de doelen van de commissie verwezenlijkt.[2]

Lidmaatschap van de NBA Young Profs

Er zijn zo'n 7.500 mensen die voldoen aan de voorwaarden en daarmee dus NBA Young Prof zijn.

Lidmaatschap heeft voordelen en geen verplichtingen. Je bent namelijk automatisch een NBA Young Prof als je aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet. Maar het beroep heeft ook Young Profs nodig die actief lid zijn. Dit kan door deel te nemen aan de NBA Community (voorheen Collective Development) op het community-platform van de NBA.[3] Op dit platfom ontmoeten accountants elkaar en wisselen zij kennis en ervaring uit.

De NBA organiseert ook zelf periodiek evenementen, waaronder evenementen voor enkel Young Profs. Deze zijn vaak gratis toegankelijk. Een voorbeeld hiervan is de Young Prof Arena, wat vergelijkbaar is met ‘college tour’ maar dan voor accountants.

Je kunt ook buiten de NBA bijdragen als Young Prof, onder meer door artikelen te schrijven voor Accountant.nl , The Accountables of Accountancy Vanmorgen. Of door gewoon in gesprek te gaan met anderen. Een leuk voorbeeld daarvan is BusySeasonTalks: elke dinsdagavond worden in deze huiskamer voor accountants interessante en actuele onderwerpen besproken, waarbij je zelf ook vragen kunt stellen.

De NBA Young Profs commissie en bestuur

De commissie heeft een 7 koppig bestuur, bestaande uit, je raadt het al: NBA Young profs. Dit bestuur is opgericht in 2006. Lees hier meer over de oprichting van het NBA Young Profs bestuur. In dit bestuur zitten Young Profs met verschillende achtergronden. Lees hier wie op dit moment in het bestuur zitten. Een bestuurstermijn duurt 3 jaar en kan eenmaal verlengd worden met een termijn van 3 jaar. Wanneer een bestuurslid vertrek, wordt er een vacature opgesteld en uitgezet onder alle Young Profs.

De NBA Young Profs heeft een eigen commissie met een bestuur. Het bestuur heeft vier doelen, namelijk:

 • Het behartigen de belangen van de Young Profs;
 • Het uitdragen van de visie van de Young Profs;
 • Het vormen van een netwerk waar Young Profs hun mening kunnen uiten;
 • Het vervullen van een adviesfunctie richting het bestuur van de NBA.

De NBA Young Profs richten zich daarbij op drie pijlers: educatie, innovatie en cultuur. [4]

De kernwaarden van deze commissie zijn:  

 • Invloed uitoefenen op de toekomst van het veelzijdige beroep van accountant
 • Trots op het mooiste vak
 • Vertrouwen in het beroep uitstralen

Activiteiten NBA Young Profs

De belangrijkste activiteiten van het bestuur zijn:

 • Iedere twee jaar wordt onderzoek gedaan naar actuele thema's, waaronder bijvoorbeeld werkdruk, en de impact hiervan op NBA Young Profs. Een samenvatting en het rapport van het tweede onderzoek vind je hier. Het derde onderzoek wordt in 2022 gepubliceerd;
 • Organiseren van evenementen voor Young Profs;
 • In gesprek gaan met de achterban;
 • Artikelen schrijven op verschillende platformen, waaronder accountant.nl. Klik hier voor een overzicht van de publicaties van het Young Prof bestuur;
 • In gesprek gaan met verschillende stakeholders en daarbij de Young Profs belangen agenderen;
 • Inhoudelijke reacties geven op bijvoorbeeld consultaties.

Historie NBA Young Profs

De commissie NIVRA Young Profs (de voorganger van de NBA Young Profs) is opgericht in 2006 als een speciale belangengroep om een waargenomen kloof tussen jonge accountants en het beroep te dichten. Deze constatering is terug te vinden in een interne nota van het NIVRA van 12 september 2005. Op de Accountantsdag eind 2005 werd bekend gemaakt dat deze belangengroep een eigen commissie kreeg om het bestuur te adviseren over ontwikkelingen in het beroep. Nadat de beroepsorganisaties NIVRA en NovAA in 2016 zijn samengegaan in de NBA, is ook de NBA Young Profs commissie ontstaan.

In de beginjaren heeft de commissie zich gefocust op het verzamelen van de verschillende belangen van de Young Profs. Vervolgens is de zichtbaarheid van de NBA Young profs vergroot, maar ook die van de commissie. Dit is nodig geweest om uiteindelijk de focus te kunnen verleggen naar inhoudelijke bijdragen aan discussies of ontwikkelingen die leven in de accountancysector.