The accountables

Uit Auditpedia
Ga naar:navigatie, zoeken
"The Accountables: voor jonge accountants, door jonge accountants! Periodiek wordt een ander actueel thema binnen de accountancy behandeld. Alle interviews, opinies, artikelen en polls staan in het teken van dit thema. Accountants zijn constant aan het vernieuwen en jonge accountants laten steeds vaker van zich horen. Eén ding is zeker, accountancy verveelt nooit!

In 2015 is het discussieplatform The Accountables door Nyenrode, samen met een aantal studenten van Nyenrode, gelanceerd. We misten een plek waar jonge accountants gehoord zouden worden en in discussie met elkaar zouden kunnen komen. Natuurlijk is er accountant.nl, maar we vonden dat dit qua schrijvers een andere doelgroep aan trok. Daarom vonden we het de hoogste tijd dat er een platform zou komen voor jonge accountants. In maart 2019 is het platform geheel door een aantal studenten overgenomen van Nyenrode en is er nieuw leven in geblazen. Op dat moment kwamen ook de vier thema’s cultuur, maatschappij, vaktechniek en zelfontwikkeling tot leven.

Er wordt veel van de komende generatie accountants verwacht. Vertrouwen herstellen in de kwaliteit van de accountant, een rechte rug, innoveren, ICT-ontwikkelingen integreren in je werk en je entree maken in de arbeidsmarkt waarbij de belangrijkste constante is dat alles snel verandert. Het doel van The Accountables is om de jonge generatie accountants ruimte te geven om hun mening te laten horen. Het is een plek om ideeën te delen, debat te voeren en proactief bij te dragen aan de toekomst van de accountancy.

Cultuur

Lees in dit thema over actualiteiten omtrent de cultuurdiscussie, de mening van jonge accountants over hun beleving van het beroep en de gedeelde normen en waarden binnen de sector.

https://www.theaccountables.nl/cultuur/

Maatschappij

Les één van de opleiding accountancy: “Het maatschappelijk verkeer is de belangrijkste belanghebbende.” Hoe de accountant zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en wat men van de accountant vindt, belichten wij in dit thema.

https://www.theaccountables.nl/maatschappij/

Zelfontwikkeling

Een accountant is nooit uitgeleerd! Dit thema staat in het teken van harde en zachte ontwikkelpunten en hoe jonge accountants hier in de praktijk mee omgaan.

https://www.theaccountables.nl/zelfontwikkeling/

Vaktechniek

Een accountant wordt breed en met een stevige theoretische basis geschoold, maar in de praktijk zijn vaktechnische vraagstukken doorgaans niet zwart of wit. Wij introduceren: 50 tinten vaktechniek!

https://www.theaccountables.nl/vaktechniek/