Welzijn studenten in corona tijdperk

Uit Auditpedia
Article/Welzijn-studenten-in-corona-tijdperk
Ga naar:navigatie, zoeken

Welzijn studenten in corona tijdperk

Midden in corona tijd (maart 2021) is door de Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) een enquête uitgezet over het welzijn van studenten. Dit naar aanleiding van recente nieuwsberichten over het welzijn van studenten in Nederland als gevolg van de corona maatregelen. De enquête is uitgezet over 2.626 accountancy studenten aan Nyenrode Business Universiteit. In dit artikel nemen we jullie mee in de belangrijkste resultaten van de enquête en laten we zien wat wij als vereniging hiermee hebben gedaan.

De resultaten

Ten eerste willen we jullie meenemen in de eerste acht vragen van de enquête. Deze vragen hadden betrekking op de burn-out-sleutel uit het Nationaal Salaris Onderzoek. De vragen konden worden ingedeeld in vier categorieën: lichamelijke vermoeidheid, fysieke kracht, cognitieve vermoeidheid en emotionele uitputting. Hieruit komt naar voren dat studenten zich vermoeid voelen, niet opgepept zijn en moeite hebben om zich te concentreren in corona-tijd. Wel zijn studenten in staat om zich te verplaatsen in de behoefte van collega’s of klanten. Concluderend wordt op 6 van de 8 aspecten van de burn-out-sleutel negatief gescoord.

Categorie Gestelde vraag Ja (%) Nee (%) Conclusie
Physical fatigue Ik voel mij vermoeid. 74% 26% Negatief
Physical fatigue Ik heb het gevoel dat mijn 'accu' helemaal leeg is. 41% 59% Positief
Physical strength Ik voel me opgepept. 16% 84% Negatief
Physical strength Ik voel dat ik fysiek sterk ben. 44% 56% Negatief
Cognitive weariness Mijn denkproces is langzaam. 51% 49% Negatief
Cognitive weariness Ik heb moeite om mij te concentreren. 74% 26% Negatief
Emotional exhaustion Ik ben prikkelbaar. 56% 44% Negatief
Emotional exhaustion Ik ben niet in staat om mij te verplaatsen in de behoefte van collega's of klanten. 13% 87% Positief

Wij hebben ook geanalyseerd of de woonsituatie van een student en de regelmaat hoe vaak een student thuiswerkt, invloed heeft op de beantwoording van deze vragen. Hieruit is naar voren gekomen dat studenten die alleen wonen, het meeste het gevoel hebben dat zij niet opgepept zijn. Daarentegen zijn studenten die samenwonen het meest prikkelbaar. En des te vaker een student op kantoor werkt of bij de klant, hoe beter hij/zij zich voelt.

Ten tweede is in de enquête de vraag gesteld of studenten meer behoefte hebben aan interactieve colleges. Over het algemeen is te zien dat er geen duidelijke voorkeur is voor meer interactieve colleges. De fase waarin een student zich bevindt in de studie heeft wel invloed op de uitkomst. Zo zien wij dat studenten die aan het begin staan van hun carrière en hun opleiding (propedeuse studenten) voornamelijk meer behoefte hebben aan interactieve colleges, bijvoorbeeld in de vorm van breakout-rooms. Master- en Post-Master-studenten hebben het minst behoefte aan meer interactieve colleges.

Ten derde waren wij benieuwd of er meer behoefte is aan studiebegeleiding. Dit blijkt voor de meesten van jullie niet het geval te zijn. 70% van de studenten geeft aan niet meer behoefte te hebben aan studiebegeleiding.

Wij hebben de overige opmerkingen die studenten aan het einde van de enquête konden invullen ook aandachtig bekeken. Wat hieruit voornamelijk naar voren komt is dat studenten zeggen “ik ben helemaal klaar met corona” of “ik mis toch wel de fysieke colleges”. Ook geven studenten aan dat beweging een belangrijk item is in het welzijn van een student.

Opvolging

Met de uitkomsten van de enquête hebben wij specifiek in kunnen spelen op wat studenten graag zouden willen of waar vraag naar is. Zo heeft de Vereniging van Accountancy studenten op woensdag 24 maart 2021 het Webinar ‘Ja-maar Omdenken’ georganiseerd. In dit Webinar is aandacht besteed aan hoe wij als mensen denken en dus kunnen omdenken. Het omdenken helpt je om van een probleem een oplossing te maken. Wij hopen dat de studenten die hieraan hebben deelgenomen veel lering uit dit Webinar hebben gehaald.