Nemacc

Uit Auditpedia
Article/Nemacc
Ga naar:navigatie, zoeken

Nemacc

NEMACC is het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), dat zich in de periode van 2012 tot en met 2020 richtte op ondersteuning van de dienstverlening door mkb-accountants. Bij deze samenwerking bracht de EUR praktisch-wetenschappelijke onderzoeksdeskundigheid in en zorgde de NBA voor de financiering van de onderzoeksactiviteiten.

De geldelijke middelen die de NBA hiervoor beschikbaar had, waren afkomstig uit het surplusvermogen van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA). Dit surplusvermogen ontstond doordat de NOvAA, bij de fusie met het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en op basis van de met het NIVRA afgesproken inbrengverhouding, een deel van haar eigen vermogen niet hoefde in te brengen in de nieuwe fusieorganisatie (de NBA).


Doelstelling

NEMACC was gericht op de ondersteuning van en de profilering c.q. de vergroting van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant, waarbij de output van het kenniscentrum geschikt moest zijn voor praktische toepassing door alle mkb-accountants.


Organisatie

NEMACC kende een Raad, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de EUR en twee vertegenwoordigers van de NBA. Een van de vertegenwoordigers van de NBA was tevens voorzitter van de Raad. Daarnaast waren er twee dagelijks bestuurders: een vanuit de EUR en een vanuit de NBA. Voor het uitvoeren van de onderzoekswerkzaamheden kon NEMACC primair putten uit het potentieel van aan de EUR verbonden hoogleraren, docenten en medewerkers. Indien de vereiste deskundigheid binnen de EUR niet voorhanden was, kon een beroep worden gedaan op deskundigen bij andere universiteiten en hogescholen. Omdat veel onderzoek betrekking had op het werk van mkb‑accountants, maakte NEMACC daarnaast dankbaar gebruik van de welwillende medewerking van koepelorganisaties van accountants, serviceorganisaties voor accountants en accountantskantoren zelf.


Bemensing

De samenstelling van de Raad was in de loop der jaren als volgt:

Namens de NBA Namens de EUR
Raad Dirk ter Harmsel AA RB (voorzitter van 2012 tot 2015) Prof. dr. Cees van Halem (van 2012 tot 2015)
Jochem Beekhuizen AA RB (2012 t/m 2020, voorzitter vanaf 2015 t/m 2020) Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA (van 2017 t/m 2020)
drs. Sietze Groustra AA RB MBA (vanaf 2015 t/m 2020) Prof. Hans Gortemaker RA (van 2012 t/m 2020)
Dagelijks bestuur/ directie drs. Frans van Schaik AA RA (2012 t/m 2020) dr. Antoinette Rijsenbilt (2012 t/m 2020)

Output

Door NEMACC is een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd. Die onderzoeken hebben geresulteerd in (semi)wetenschappelijke onderzoeksrapportages en beknopte en praktische brochures. Daarnaast heeft NEMACC met enige regelmaat symposia georganiseerd waar de uitkomsten van die onderzoeken werden gepresenteerd.


De onderzoeken van NEMACC omvatten drie onderzoeksgebieden:

(1) vaktechniek;

(2) de adviesfunctie; en

(3) kantoormanagement.

Ad (1) Onderzoeken "vaktechniek"

Vktechniek

Ad (2) Onderzoeken "adviesfunctie"


Ad (3) Onderzoeken "kantoormanagement"

·        Verdienmodellen van het mkb-accountantskantoor (maart 2020)

·        Geluk van Accountants (September 2019)

·        Zo maak je het verschil. Mkb-accountants op zoek naar een vernieuwend profiel (Augustus 2018)

·        Hoe kijken interne en externe stakeholders aan tegen de kwaliteit van een mkb-accountantskantoor? (mei 2018)

·        Informatiebeveiliging en privacybescherming (december 2017)

·        De impact van social media op de bedrijfsvoering van Mkb-accountantskantoren (juni 2017)

·        Businessmodel van het mkb-accountantskantoor (mei 2015)

·        ICT-trends, bedreigingen en kansen (maart 2015)

·        Reputatieonderzoek (juni 2014)

·        Waarnemingsovereenkomst (april 2014)

·        Imago van de accountant (juli 2013)


Bij de start van NEMACC en naar aanleiding van de diverse uitgevoerde onderzoeken heeft NEMACC symposia georganiseerd. De hoofdlijnen van die symposia zijn terug te vinden op de website van de NBA: www.nba.nl/nemacc.

Subportaal: Nemacc