De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de impact op het mkb

Uit Auditpedia
Article/De-Corporate-Sustainability-Reporting-Directive-(CSRD)-en-de-impact-op-het-mkb
Ga naar:navigatie, zoeken

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de impact op het mkb

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de impact op het mkb

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Deze zal vanaf 2024 van kracht zal zijn voor de eerste groep bedrijven. Het doel van de CSRD is om transparantie te verhogen en kwalitatieve informatie over de impact van het bedrijfsleven op mens en milieu inzichtelijk te maken.

Doelgroep

Momenteel geldt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze is geldig voor bedrijven met meer dan 500 werknemers, maar de CSRD zal voor meer bedrijven gelden. Alle beursgenoteerde bedrijven en grote bedrijven die aan minimaal twee van de drie volgende criteria voldoen:

1.      meer dan 250 medewerkers

2.      meer dan 40 miljoen euro omzet

3.      meer dan 20 miljoen euro op de balans

Waarop rapporteren?

Hoewel de exacte criteria voor de verslaggeving nog niet bekend zijn, kunnen de volgende zaken al gesteld worden:

1.      Er moet gerapporteerd worden over (dit wordt de dubbele-materialiteitsprincipe genoemd):

1.      Wat de impact is van de omgeving op de onderneming. Welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen tot mogelijke bedrijfsrisico’s leiden. Bijvoorbeeld in de vorm van grondstoffenschaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden, maar ook transitierisico's zoals klimaatzaken.

2.      Wat de impact van de onderneming is op mens, milieu en dier. Zoals biodiversiteitsverlies of mensenrechtenschendingen in de keten.

2.      Informatie over de strategie/bedrijfsmodel en de langetermijndoelstellingen van het bedrijf wat betreft duurzaamheid, en voortgang ten aanzien van die doelstellingen (in tegenstelling tot slechts de resultaten in een bepaald jaar).

3.      Naast objectieve cijfers over milieu, ook informatie over immateriële zaken (intangibles) als sociaal kapitaal.

4.      Koppeling van rapportage in lijn met andere recente Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomy.

Wanneer van kracht?

Zoals eerder vermeld, zal de CSRD in eerste instantie van toepassing zijn op beursgenoteerde bedrijven die reeds onder de NFRD vielen. Deze bedrijven zullen vanaf boekjaar 2024 moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Voor andere grote bedrijven die voorheen niet onder de NFRD vielen, maar wel onder de CSRD zullen vallen vanaf 2024, zal de implementatie van de richtlijnen worden uitgesteld tot 2025. Het (beursgenoteerde) mkb en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen zullen vanaf 2026 aan de CSRD moeten voldoen. Aangezien de eerste bedrijven al in boekjaar 2024 moeten rapporteren, zullen veel bedrijven (direct of indirect) in 2023 al worden geconfronteerd met de CSRD en de vereiste voorbereidingen.

Invloed op het mkb

Het is begrijpelijk dat sommige mkb-bedrijven zich afvragen wat de impact van de CSRD op hun bedrijf zal zijn. Hoewel de richtlijn niet direct van toepassing is op deze bedrijven, zullen ze indirect wel te maken krijgen met de nieuwe richtlijn. De bedrijven voor wie de nieuwe richtlijn geldt, zullen namelijk moeten rapporteren over hun hele keten, inclusief hun toeleveranciers. Hierdoor zullen mkb-bedrijven indirect ook te maken krijgen met de CSRD. Het is daarom raadzaam voor mkb-bedrijven om in deze fase al kritisch te kijken naar hun eigen impact en te overwegen om een start te maken met hun eigen duurzaamheidsbeleid. Dit biedt kansen zoals bijvoorbeeld aan het verbeteren van de marktpositie en imago, het vinden van nieuwe medewerkers en zelfs kostenbesparingen.

Kansen duurzaamheidsbeleid

Een duurzaamheidsbeleid kan verschillende voordelen opleveren voor mkb-bedrijven. Ten eerste kan het zorgen voor kostenbesparingen. Door bijvoorbeeld duurzame investeringen in bedrijfsmiddelen te doen, kan een bedrijf niet alleen winst behalen op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden, maar ook kosten besparen. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidieregelingen waardoor deze investeringen ook aantrekkelijker worden.

Het is als mkb’er belangrijk om duurzaamheidsaspecten op orde te hebben om relevant te blijven voor grote bedrijven. Anders kunnen organisaties die onder de CSRD vallen straks geen producten of diensten meer afnemen. Bovendien wordt het mkb-bedrijf een interessante partner voor overheden en investeerders, omdat zij het liefst samenwerken met bedrijven die duurzaam ondernemen.

Tot slot, begin klein en kijk naar eigen medewerkers. Ga in gesprek over het werkklimaat, hoe zij zich voelen op de werkvloer, hoe er wordt omgegaan met bijvoorbeeld gelijkheid en discriminatie wordt tegengegaan. Door actief uit te dragen dat de organisatie klimaat, inclusiviteit en diversiteit hoog op de agenda heeft staan, wordt het juiste personeel aangetrokken.  


Conclusie

In het kort, de Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) is een belangrijke stap in het vergroten van de transparantie en verantwoordelijkheid van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Door middel van verplichte rapportage kunnen bedrijven hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid tonen en zo het vertrouwen van stakeholders vergroten.

Laten we samenwerken om een duurzamere toekomst te creëren en bedrijven aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen en hun inspanningen voor duurzaamheid te rapporteren. Door deze veranderingen te ondersteunen, kunnen we gezamenlijk bouwen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.