Sector Financial Audit

Uit Auditpedia
Article/Sector-Financial-Audit
Ga naar:navigatie, zoeken

Sector Financial Audit

Financial Audit

De sector Financial Audit (FA) bestaat uit financial auditors die zich primair inzetten voor de uitvoering van de controleopdrachten voor de wettelijke taak verspreid over de hele Rijksoverheid. De sector FA vervult de centrale rol voor alle financial audits.

De meeste financial auditors worden ingezet op een jaarrekeningcontrole. Dit kan bij een departementaal team (een ministerie of agentschap) of een horizontaal team. De horizontale teams controleren rijksbrede thema’s en processen voor meerdere departementen tegelijk.

Naast de wettelijke taak zijn er ook vraaggestuurde opdrachten. Dit zijn opdrachten die op verzoek van een ministerie worden uitgevoerd. De opdrachtgever gebruikt de rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) om interne knelpunten aan te pakken of vroegtijdig te signaleren. Aan vraaggestuurde opdrachten ligt geen wettelijke basis ten grondslag.

Eveneens zijn er grote projecten. De Tweede Kamer kan een bepaald project als groot project aanwijzen. Grote projecten hebben een politieke gevoeligheid en daarom dient de verantwoordelijke minister de Tweede Kamer met voortgangsrapportages op de hoogte te houden. De ADR onderzoekt de rapportages, in opdracht van de betrokken minister, en geeft daarbij rapporten af welke naar de Tweede Kamer gaan. Financial auditors onderzoeken hier de financiële aspecten van de voortgangsrapportages.