Sector EU Audit

Uit Auditpedia
Article/Sector-EU-Audit
Ga naar:navigatie, zoeken

Sector EU Audit

EU Audit

Iedere lidstaat van de Europese Unie (EU) is verplicht om audits uit te voeren naar Europese fondsen. In Nederland zijn deze taken en verantwoordelijkheden belegd bij de Auditdienst Rijk (ADR) specifiek de sector EU. Deze sector is gericht op de uitvoering van audits van (Europese) geldstromen, met name de subsidies en haar onderliggende systemen. Over de resultaten van zijn audit rapporteert de ADR rechtstreeks aan de Europese Commissie in Brussel. Binnen de sector heeft de auditmanager de rol als hoofd auditautoriteit van de Europese Structuur- en Migratiefondsen en een andere auditmanager, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de certificerende audits van Europese Landbouwfondsen. De werkzaamheden voor verschillende fondsen worden uitgevoerd op basis van Ministeriële besluiten (aanwijzingsbesluiten) van diverse ministers. Een bijzonder aspect van de controle van Europese geldstromen is dat er veel aandacht is voor de vraag of de besteding EU-conform is en of de beoogde output gerealiseerd is.