Runaway train: De oorsprong van het beroep, fraude en going concern?

Uit Auditpedia
Article/Runaway-train:-De-oorsprong-van-het-beroep-fraude-en-going-concern
Ga naar:navigatie, zoeken

Runaway train: De oorsprong van het beroep, fraude en going concern?

Het beroep is ontstaan door fraude en going concern issues. Dit begon in Nederland bij Pincoffs. Daar ging een historie aan vooraf. De industriële revolutie en de Angelsaksische wereld is de basis geweest voor het ontstaan van het beroep.

Met de industriële revolutie groeiden bedrijven en ook faillisementen en fraude. De spoorwegmaatschappijen waren daar een goed voorbeeld van. In Groot-Brittannië ontstond een grote competitie tussen de spoorwegmaatschappijen om het spoor te vier à vijf voudigen. Hierbij  beloofden zij gouden bergen aan mogelijke investeerders. De grootheidswaanzin bij de aanleg van de spoorwegen bracht grootse fraude en corruptie met zich mee. Een van de favoriete trucs was om de premies bij uitgifte van aandelen te registreren als winst waaruit dividenden konden worden betaald. Bij latere aandelenemissies konden hierdoor hogere premies worden gevraagd.

William Welch Deloitte stelde de wanpraktijken bij de spoorwegmaatschappijen aan de kaak. Hij was opgeleid bij de faillissementsrechtbank in Londen. Hij werd ingeschakeld door bezorgde aandeelhouders in de Great Western Railway en ontdekte grote boekhoudkundige schandalen. De accountant kreeg onmiddellijk de taak om de boeken van het bedrijf periodiek te controleren. Hij werd de eerste onafhankelijke, externe accountant van een groot bedrijf. Het certificaat van de juistheid werd geïntroduceerd, wat de controleverklaring werd. Dit ontwikkelde zich van juistheid naar “getrouw beeld”.

Auteurs: Alice Nottet, Petra Tijmstra, Sjoerd Kurstjens