Interne accountant

Uit Auditpedia
Article/Interne-accountant
Ga naar:navigatie, zoeken

Interne accountant

De intern accountant, partner in crime van de (externe) openbaar accountant

De intern accountant zorgt binnen een organisatie voor kritisch tegenspel richting de organisatieleiding en is ‘partner in crime’ van de (externe) openbaar accountant.

De intern accountant biedt de organisatieleiding kritisch tegenspel

De interne accountant werkt voor grote organisaties of bedrijven. Hij adviseert en controleert de verschillende afdelingen van de ondernemingen of zelfs verschillende vestigingen als die er zijn. De interne accountant heeft één klant, en dat is het bedrijf. Voor sommige grote ondernemingen kunnen er ook meerdere interne accountants in dienst zijn.[1]

Werkzaamheden intern accountant

Werkzaamheden van de interne accountant zijn bijvoorbeeld het controleren van de jaarrekening en op basis hiervan een interne accountantsverklaring afgeven. Verder voert de accountant audits uit en adviseert hij over de efficiëntie, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de administratieve processen en bedrijfsapplicaties van de onderneming. Hiermee draagt hij bij aan een optimale functionering van deze processen en systemen, zodat de organisatie beter in staat is haar missie/visie/doelen te behalen. De accountant rapporteert zijn bevindingen bijvoorbeeld aan het College van Bestuur, de directeur of een afdelingshoofd. In sommige gevallen is de intern accountant ook een gesprekspartner voor het toezichthoudend orgaan van de organisatie, bijvoorbeeld samen met de (externe) openbaar accountant.

Samengevat zijn de taken van een interne accountant te verdelen in drie groepen:

  1. Controle en audit;
  2. Advies;
  3. Aansturing en coördinatie van de werkuitvoering.

Instituut van Internal Auditors (IIA)

Niet alle intern accountants zijn erbij aangesloten. Maar een groot aantal intern accountants wel: bij het Instituut van Internal Auditors (IIA).