ISAs

Uit Auditpedia
Article/ISAs
Ga naar:navigatie, zoeken

ISAs

De ISAs staan voor de 'International Standards on Auditing'. ISAs worden uitgevaardigd door de IAASB, die weer onderdeel zijn van de IFAC. De ISAs zijn dan ook het meest interessant voor controlerend accountants.

De ISAs geven invulling op gebieden van audit planning, interne controle, controle-informatie, maken gebruik van het werk van derden en beoordelen van controlewerkzaamheden.

Hoewel alle landen de ISAs adopteren, hangen deze vaak nauw samen met landelijke regelgeving. In Nederland hangen de ISAs nauw samen met de NV-COS, waarbij gestreefd wordt naar integratie. Dit is onder andere te zien in de volgende tabel.

Nederlands NV-COS ISA Engels
Opdrachten tot controle van historische financiële informatie 100-199 Introductory Matters
Algemene uitgangspunten en verantwoordelijkheden 200-299 200-299 General Principles and Responsibilities
Risico-inschatting en het inspelen op ingeschatte risico's 300-499 300-499 Risk Assessment and Response to Assessed Risks
Controle-informatie 500-599 500-599 Audit Evidence
Gebruik maken van de werkzaamheden van anderen 600-699 600-699 Using the Work of Others
Controlebevindingen en rapportering bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden 700-799 700-799 Audit Conclusions and Reporting
Controlebevindingen en rapportering in het kader van bijzondere controleopdrachten 800-899 800-899 Specialized areas