De evaluatie van een geldsteekproef

Uit Auditpedia
Article/De-evaluatie-van-een-geldsteekproef
Ga naar:navigatie, zoeken

De evaluatie van een geldsteekproef

In dit artikel bespreken we het evalueren van een geldsteekproef.

Onderstaand plaatje is een evaluatie van het foutbedrag in een populatie. Op de horizontale as staat dat onbekende bedrag, verticaal staat de kansverdeling.

De verticale rode lijn geeft de plek aan van de geprojecteerde fout, de meest waarschijnlijke uitkomst voor het foutbedrag bij integrale controle, en de verticale grijze lijn geeft aan waar de maximale fout ligt. Als rechts van de grijze lijn een oppervlakje van vijf procent ligt, is het de 95 procent betrouwbare maximale fout. De rol van de geprojecteerde en maximale fout in de evaluatie is te vergelijken met een verkeerslicht:

• Groen: de maximale fout voldoet aan de (uitvoerings-) materialiteit. Er kan worden goedgekeurd want er is voldoende zekeheid dat de fout niet materieel is. De geprojecteerde fout wordt ter correctie voorgelegd. Zie verder Standaard 450, 8.

• Oranje: de maximale fout voldoet niet aan de (uitvoerings-) materialiteit, maar de onnauwkeurigheid, het verschil met de geprojecteerde fout, wel. De steekproef is groot genoeg om de geprojecteerde fout met voldoende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te schatten. Goedkeuren zou kunnen nadat de geprojecteerde fout wordt gecorrigeerd. Zie ook Standaard 540, A94.

• Rood: zelfs na eventuele correctie voor de geprojecteerde fout blijft de maximale fout boven de (uitvoerings-) materialiteit. De controle is niet toereikend voor een oordeel en de werkzaamheden moeten worden uitgebreid.

Een getallenvoorbeeld: de te controleren populatie bedraagt 1 miljoen euro en de (uitvoerings-)materialiteit is 30.000 euro bij 95% betrouwbaarheid.

situatie steekproef afwijkingen geprojecteerde fout maximale fout onnauwkeurigheid
1 100 0 0 30.000 30.000
2 100 1 10.000 47.500 37.500
3 200 2 10.000 31.500 21.500
4 300 3 10.000 25.867 15.867
5 131 1,31 10.000 40.000 30.000
6 220 2,20 10.000 30.000 20.000

1. Groen omdat de maximale fout aan de (uitvoerings-) materialiteit voldoet.

2. Rood omdat de onnauwkeurigheid boven de (uitvoerings-) materialiteit ligt.

3. Oranje, want de maximale fout is hoger, maar de onnauwkeurigheid is lager dan de (uitvoerings-) materialiteit.

4. Groen omdat de maximale fout aan de (uitvoerings-) materialiteit voldoet.

5. Oranje, want de maximale fout is hoger, maar de onnauwkeurigheid is lager dan de (uitvoerings-) materialiteit.

6. Groen omdat de maximale fout aan de (uitvoerings-) materialiteit voldoet.

Merk op dat bij 3. en 5. correctie nodig is voor goedkeuring terwijl bij 1., 4. en 6. wordt goedgekeurd en pas daarna correctie ter sprake komt.