Brenda Westra

Uit Auditpedia
Article/Brenda-Westra
Ga naar:navigatie, zoeken

Brenda Westra

Op 12 oktober 2015 overleed op 48-jarige leeftijd de bij veel accountants bekende registeraccountant Brenda Westra. Brenda was een gepassioneerd voorvechtster van vernieuwing. Zij gold als pleitbezorger van een heldere regelgeving voor de accountancy en als iemand met een grote passie voor het accountantsberoep.

Brenda Westra

In 1991 studeerde Brenda af als registercontroller en een jaar later als registeraccountant. De eerste jaren van haar loopbaan werkte ze in de controlepraktijk, aanvankelijk bij Van Dien & Co en later bij PwC, waarna zij haar loopbaan vervolgde in de consultancy. Ook werkte zij bij de Belastingdienst en als docent van het vak Controleleer van de postdoctorale opleiding  tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Geïnspireerd door haar werk als docent besloot Brenda zich te richten op het schrijven van studieboeken voor accountants. Zij gaf haar boeken uit via een door haar zelf opgerichte uitgeverij: Pentagan Publishing1. Haar boeken werden een groot succes. De doorgaans ondoorgrondelijke vuistdikke boeken kregen concurrentie van strak vormgegeven boeken die gekenmerkt werden door een vlotte en heldere schrijfstijl. Dit was ongekend binnen de accountancy. Binnen het accountantsberoep en bij studenten werd Brenda Westra hierdoor zeer bekend. Met haar schrijfstijl wist zij op ongeëvenaarde wijze de complexe regelgeving voor toekomstige accountants toegankelijk te maken. Haar boeken inspireerde niet alleen duizenden accountancy studenten maar ook studenten van de opleiding tot register controller.

Naast de studieboeken waarschuwde zij samen met Gert Greveling met haar boek ‘Onthullingen over accountants’, voor de overhand die de commercie van de adviesdiensten de overhand dreigde te krijgen binnen de accountancy. Zij wees er op dat een te grote commerciële druk de objectieve professionele oordeelsvorming bedreigde. Brenda deed dit met een enorme drive en gevoel voor humor, niet om het beroep in diskrediet te brengen, maar juist om verbetering teweeg te brengen. Zij bood in haar boek daar ook toekomstperspectieven voor, waarvan enkele inmiddels zijn ingevoerd, zoals scheiding van controle en advies. Maar toentertijd leek zij een roepende in de woestijn. De kritische blik op het accountancyberoep werd haar niet altijd in dank afgenomen. Maar met de kennis van nu, moeten we constateren dat zij de vinger op de zere plek legde.

In de laatste jaren van haar leven was Brenda vanuit Dubai en Ibiza actief. Hier werkte zij aan een boek in de vorm van brieven aan de heer Elon Musk2 waarin plannen worden ontvouwd voor een economie die vrede en een betere welvaartverdeling zou brengen.

In mei 2014 openbaarden zich bij Brenda de eerste verschijnselen van een ernstige ziekte. Tijdens een ziekenhuisopname in het VU MC te Amsterdam besloot Brenda om bij leven een stichting op te richten. Om op deze manier verdere ontwikkeling op het gebied van financiële verslaglegging en accountancy te stimuleren en het uitdragen van haar gedachtengoed na haar overlijden te verzekeren. Met dat doel heeft zij op 2 juni 2015 de Stichting Future Finance (hierna: de Stichting) opgericht.

Samenwerking Nyenrode en Stichting Future Finance

Accountancystudenten kunnen vanaf 2018 meedingen naar de Brenda Westra Opinieprijs.

Op 6 december 2017 tekenden Rector Magnificus Miša Džoljić en het bestuur van de Stichting Future Finance een overeenkomst voor de ‘Brenda Westra Opinieprijs’. De Stichting Future Finance beheert het erfgoed van Brenda Westra, alumna van Nyenrode en bevlogen en spraakmakend accountant, die in 2015 op 48-jarige leeftijd overleed. De Stichting nodigde Nyenrode uit om invulling en uitvoering te geven aan deze prijs, die is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken.

De huidige Nyenrode Accountancy Essayprijs zal worden geïntegreerd in de Brenda Westra Opinieprijs. De Stichting stelt een bedrag ter beschikking van EUR 30.000, waaruit gedurende de komende 10 jaar het prijzengeld zal worden uitgekeerd. Professor Ruud Vergoossen zal zijn voorzitterschap van de Essayprijs continueren voor de Brenda Westra Opinieprijs. De laatste Essayprijs Accountancy wordt uitgereikt op 11 januari 2018. De uitreiking van de Brenda Westra Opinieprijs zal vanaf 2018 jaarlijks plaatsvinden op of rond 12 oktober, de datum waarop Brenda Westra overleed.

In aanmerking om mee te dingen naar de prijs komen opiniestukken geschreven door Nyenrode studenten vanuit een viertal bronnen:

  • bachelor- en masterscripties,
  • The Accountables (het online discussie platform van, voor en door studenten),
  • opinies geschreven in het Post-Master vak Financial Auditing
  • en praktijkreferaten die studenten bij de afronding van hun praktijkopleiding hebben geschreven op basis van een stevig praktijkdilemma.

De opinieprijs wordt zo dus breder vanuit de opleiding gevoed dan de essayprijs, waarbij de essays uitsluitend werden geschreven op basis van goed beoordeelde masterscripties.

Stimulans om stem te laten horen.

Brenda Westra Foyer

Brenda Westra Foyer

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft op 15 oktober 2019 hun foyer feestelijk geopend en deze naar Brenda vernoemd. Ons bestuur heeft toen besloten een portret van Brenda Westra te laten maken door kunstenares Marte Röling en deze namens stichting Future Finance aan te bieden aan het NBA. Met het NBA was 14 mei 2020 afgesproken om het portret feestelijk te overhandigen. Vanwege het Corona kon dit helaas niet doorgaan. Brenda’s portret hangt sinds begin 2020 in de foyer van het NBA en is direct zichtbaar bij binnenkomst.

Portaal: Grondleggers