Agency theorie

Uit Auditpedia
Article/Agency theorie
Ga naar:navigatie, zoeken

Agency theorie

Agency theorie gaat over de relatie die bestaat tussen twee partijen waarbij een professionele manager wordt ingehuurd door de aandeelhouder ('principaal'). Scheiding van leiding en eigendom zorgt ervoor dat het mogelijk is dat de manager niet de keuze maakt in het beste belang van de aandeelhouder. Mogelijke oplossingen zijn monitoring en het afsluiten van complexe arbeidscontracten.

Wat is de Agency theorie?

Agency theorie gaat over de relatie die bestaat tussen twee partijen waarbij een professionele manager ('agent') wordt ingehuurd door de aandeelhouder ('principaal'). Door het inhuren van de agent door de principaal, ontstaat er scheiding tussen dagelijkse leiding en eigendom van een bedrijf. De reden voor de principaal om een contract (arbeidsovereenkomst) af te sluiten met de agent, is veelal omdat de agent de dagelijkse leiding efficiënter kan uitvoeren dan de aandeelhouder dit kan.

De scheiding van leiding en eigendom zorgt er echter voor dat het mogelijk is dat de agent (manager) niet de keuze maakt in het beste belang van de principaal (aandeelhouder); er is dan sprake van suboptimale besluitvorming. Suboptimale besluitvorming heeft in basis de volgende oorzaken:

  • Verschillen tussen agent en principaal in motieven;
  • Informatieasymmetrie (zowel 'adverse selection' en 'moral hazard');
  • Complete (arbeids-)contracten zijn niet mogelijk;
  • Falend toezicht door principalen en meeliftgedrag door agenten.

Om te zorgen dat de agent keuzes zal maken in het beste belang van het principaal, is het daarom in theorie belangrijk om de belangen van de agent en principaal op elkaar af te stemmen. Dit kan in basis door het afsluiten van een arbeidscontract waarbij belangen van zowel de agent als de principaal in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zal intensief toezicht (monitoring) bijdragen om de agent beslissingen te laten nemen die beter overeenkomen met de belangen van de principaal.